Polecamy: więcej

Ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego:
Ubezpieczeniem OC Doradcy Podatkowego jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie obowiązkowe OC nie obejmuje szkód:

polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem;
polegających na zapłacie kar umownych;
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Regulacje prawne:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUIK.

Obowiązek ubezpieczenia:
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
Minimalna suma gwarancyjna u

Adres www: http://231.42.191.122

Tags: ubezpieczenie doradca podatkowy , ubezpieczenie doradca pzu , ubezpieczenia doradcy podatkowego , oc doradcy finansowego , oc obowiązkowe doradcy podatkowego , ubezpieczenie doradca podatkowy najtaniej , doradztwo podatkowe ubezpieczenie , oc doradcy podatkowego warta , oc obowiązkowe doradca podatkowy , obowiązkowe ubezpieczenia doradcy podatkowego , doradztwo podatkowe ubezpieczenia , oc doradcy podatkowego 2015 , ubezpieczenie doradcy podatkowego , obowiązkowe ubezpieczenie doradcy podatkowego , doradca finansowy ubezpieczenie , oc doradca podatkowy najtaniej , doradcy podatkowi ubezpieczenie oc , oc doradcy restrukturyzacyjnego , doradca podatkowy oc najtaniej , ubezpieczenie oc doradca podatkowy , oc doradcy podatkowego , doradca podatkowy ubezpieczenie oc , ubezpieczenie doradców podatkowych , ubezpieczenia doradców podatkowych , obowiązkowe ubezpieczenie oc doradcy podatkowego , oc doradcy podatkowego 2016 , ubezpieczenie doradca podatkowy pzu , ubezpieczenie doradcy finansowego , obowiązkowe ubezpieczenia oc doradcy podatkowego ,

Inne artykuły:

Ubezpieczenie biur księgowych

Ubezpieczenia Biur RachunkowychNa przełomie 2014 r. wprowadzona została aktualizacja Ustawy o Rachunkowości, zmiany wprowadzone zostały 16...

Extra Cud przyrody

W żadnym razie nie chodzi tu o region mazurski jakby ktoś mógł pomyśleć, ale o pewne zioła lecznicze, jakie w...

Ubezpieczenie obowiązkowe OC Zarządcy

Ubezpieczenia obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej dla Zarządców Nieruchomości ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI od...

suwałki radio 5

Chociaż faktycznie bezrobocie jest dużym problem Suwałk, dodatkowo to przeważnie problem całego kraju, to...

Adwokat kraków prawo rodzinne

Stara sentencja brzmi, że ignorancja prawa szkodzi. Ciężko się z tym nie zgodzić. Tymczasem nie każdy może...

Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Oferty ubezpieczenia...